Mój koszyk

Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od daty objęcia rzeczy w posiadanie w przypadku wydania rzeczy, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, natomiast w przypadku regularnego dostarczenia rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; co do pozostałych umów termin 14 dni na odstąpienie należy liczyć od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: Zapole 79/5, 98-275 Brzeźnio. Wzór formularza odstąpienia można pobrać pod adresem:

Pobierz wzór formularza