Mój koszyk

1) OGÓLNE WARUNKI

 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.hydro-masz.pl prowadzony jest przez "HYDRO-MASZ" SP.Z O.O SP.K z siedzibą w Brzeźniu, wpisaną do KRS pod 0000306448, której nadano numer identyfikacyjny NIP 827-20-30-309 oraz REGON 731503910, adres e-mail hydromasz@hydro-masz.pl. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

 

 1. Przedmiotem sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem sklepu internetowego są towary wymienione w ofercie, przedstawione na stronie www.hydro-masz.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny towarów znajdujące się w sklepie internetowym www.hydro-masz.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta jak i Sprzedawcę. "HYDRO-MASZ" SP.Z O.O SP.K zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu www.hydro-masz.pl, bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od sklepu internetowego, na udostępniony przez niego adres e-mail, informacji niezbędnych dla realizacji zamówienia.
 4. Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Informacje zawarte na stronie internetowej www.hydro-masz.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

 

2) SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Kupującym musi być osobą pełnoletnią, posiadającą zdolność do czynności prawnych, osobową spółką prawa handlowego, albo osobą prawną.
 2. Aby złożyć zamówienie, należy najpierw założyć w sklepie internetowym  www.hydro-masz.pl konto. Zakup towaru następuje poprzez umieszczenie wybranego towaru do koszyka i poprawne wypełnienia formularza zamówienia. Każde zamówienie będzie potwierdzone elektronicznie, a w szczególnych przypadkach telefonicznie. Po poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia i ostatecznym potwierdzeniu chęci zakupu, poprzez przyciśnięcie przycisku zatwierdzającego, zamówienie uważa się za wiążące.
 3. Zamówienia można składać całą dobę, przez cały rok.
 4. Sklep potwierdza przyjęcie  zamówienia oraz  dane  zamawiającego drogą internetową lub telefonicznie w ciągu trzech dni roboczych od daty jego otrzymania.

Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru w naszym magazynie, formy płatności oraz czasu dostarczenia przesyłki.

 1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 2. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, lub nieoczekiwanego wydłużenia czasu koniecznego do sprowadzenia zamówionego towaru Kupujący jest natychmiast informowany o takim fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, przy czym Kupujący może anulować lub zmienić zamówienie bądź jego część.
 3. "HYDRO-MASZ" SP.Z O.O SP.K zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru w magazynie oraz u dostawców lub w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin. Kupujący zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 4. Koszt przesyłki ponosi Kupujący.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny albo faktura VAT.
 6. Użytkownik, który dokona rejestracji w sklepie internetowym, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na temat usług, produktów i ofert specjalnych wprowadzonych przez sklep internetowy.

 

 

3) REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (dostawa kurierem lub odbiór osobisty) po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia i danych zamawiającego,
  2. w przypadku przelewu bankowego na konto sklepu  - w dniu zaksięgowania wpłaty  na wskazane konto bankowe.
 1. Zakupiony towar zostanie dostarczony przez przewoźnika na koszt Kupującego, o ile warunki dostawy określone na stronie internetowej www.hydro-masz.pl nie stanowią inaczej.

Za ewentualne uszkodzenia w czasie transportu lub utratę przesyłki odpowiada przedsiębiorstwo dokonujące transportu towaru.

 1. Dostawa towaru odbywa się pod wskazany przez klienta adres.
 2. Przesyłki dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski. Paczki wysyłane i dostarczane są tylko w dni robocze.
 3. Wszystkie nadawane przesyłki są ubezpieczone.
 4. Towar dostarcza Firma DPD w formie przesyłki kurierskiej, czas dostawy 24-48 godzin od chwili nadania.
 5. Za opóźnienie w dostawie, wynikłe z winy przewoźnika sklep nie odpowiada.
 6. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.

 

4) KOSZTY TRANSPORTU

 

 1. Poniższa tabela przedstawia koszty transportu zawierające koszty pakowania i wysyłki towaru na terenie Polski. Ewentualne wysyłki towaru za granicę będą rozpatrywane indywidualnie.

 

Typ

Cena brutto

Do 2kg

16,00 PLN

2-5kg

20,00 PLN

5-10kg

24,00 PLN

10-15kg

24,00 PLN

15-20kg

26,00 PLN

20-25kg

27,00 PLN

25-31,5kg

27,00 PLN

31,5-40kg

50,00 PLN

40-50kg

60,00 PLN

50-100kg

175,00 PLN

100-200kg

175,00 PLN

200-300kg

175,00 PLN

300-500kg

210,00 PLN

500-700kg

1000,00 PLN

Odbiór osobisty

0

 

 

 1. "HYDRO-MASZ" SP.Z O.O SP.K zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów transportu w szczególnych przypadkach kiedy nie ma możliwości spakowania przesyłki w jedną paczkę zarówno ze względów bezpieczeństwa towaru jak i ograniczeń firm kurierskich. W przypadku ewentualnej zmiany kosztów transportu Klient jest każdorazowo informowany.

 

5) SPOSÓB ODBIORU

 

 1. Firma kurierska DPD dostarcza paczki pod wskazany adres. W przypadku nieobecności odbiorcy DPD pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę lub zamówić ponowną dostawę przesyłki do swojej siedziby. Termin odbioru przesyłki przez odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Po upływie tego terminu i braku dyspozycji odbiorcy, DPD stawia przesyłkę do dyspozycji Zleceniodawcy. Zleceniodawca w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia wysłania powiadomienia o przeszkodzie powinien udzielić informacji odnośnie dalszego postępowania z przesyłką. Po upływie tego terminu i braku instrukcji od nadawcy DPD ma prawo odesłać przesyłkę do Zleceniodawcy na jego koszt i ryzyko.

Po tym terminie towar będzie zwrócony do magazynu "HYDRO-MASZ" SP.Z O.O SP.K Ponowne dostarczenie będzie możliwe po pokryciu opłat wynikających z jego zwrotu, równych kosztom dostawy.

 1. W chwili odbioru przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić czy jest ona oryginalnie zapakowana. Paczka powinna być oklejona taśmą firmową "Hydro-Masz", która nie może nosić śladów uszkodzenia. Klient zobowiązany jest również do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Druku Reklamacji". Z chwilą pokwitowania odbioru na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 2. W chwili odbioru przesyłki Odbiorca powinien sprawdzić czy opakowanie nie zostało uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub stwierdzenia prób otwarcia przesyłki, należy spisać w obecności kuriera protokół odbioru (reklamacji), na którym musi się podpisać kurier i niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Protokół odbioru (reklamacji) spisany w obecności pracownika firmy DPD jest podstawą do uznania ewentualnych reklamacji.
 3. Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśniecie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia.
 4. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Druku Reklamacji". Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

 

6) PŁATNOŚCI

 

 1. Oferujemy następujące metody regulowania zapłaty:

- gotówką za pobraniem - Kupujący płaci za przesyłkę w momencie jej dostarczenia bezpośrednio kurierowi;

- przelew na konto firmy - metoda ta polega na przelaniu na konto naszej firmy kwoty wystarczającej do pokrycia zobowiązania wynikłego z zamówienia. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.

 1. Do przesyłki doliczany jest koszt transportu, który orientacyjnie wyliczany jest automatycznie w momencie składania zamówienia, zależy od formy wyboru dostawy oraz płatności i wagi towaru.
 2. Przy przelewie na nasze konto prosimy o wpisanie w tytule numeru zamówienia.

 

Numer kont:

PLN: 30 2030 0045 1110 0000 0417 2990

EUR: PL 10 1050 1461 1000 0090 3229 4523

SWIFT: INGBPLPW

 

7) REKLAMACJE

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) określone ustawą o z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

 • Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym hydro-masz.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne, towar jest niezgodny z umową lub widoczne są uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien poinformować "HYDRO-MASZ" SP.Z O.O SP.K o zaistniałej sytuacji oraz w razie potrzeby odesłać reklamowany towar pod adres:

 

"HYDRO-MASZ" SP.Z O.O SP.K

Zapole 79/5

98-275 Brzeźnio

 

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 1. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem, klient powinien odesłać towar na swój koszt.
 2. Do wysłanego towaru powinien być załączony wypełniony druk reklamacyjny z opisem reklamowanej cechy produktu. Druk reklamacyjny można pobrać pod adresem http://sklep.hydro-masz.pl/protokol_reklamacyjny.pdf
 3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu. W przypadku uszkodzenia towaru, do przesyłki należy dołączyć spisany w obecności kuriera protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków.
 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 5. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.

 

8) ZWROT TOWARU

 1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od daty objęcia rzeczy w posiadanie w przypadku wydania rzeczy,a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, natomiast w przypadku regularnego dostarczenia rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; co do pozostałych umów termin 14 dni na odstąpienie należy liczyć od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: Zapole 79/5, 98-275 Brzeźnio. Wzór formularza odstąpienia można pobrać pod adresem:

https://sklep.hydro-masz.pl/formularz_odst_pienia_od_umowy.pdf

W oświadczeniu konsument powinien wskazać swoje imię i nazwisko, adres, oświadczenie o odstąpieniu, data zawarcia umowy, podpis.

 1. Zwracany towar należy odesłać, na swój koszt, razem z otrzymanym wraz z nim dokumentem zakupu z dopiskiem „zwrot towaru”.
 2. Towar należy zwrócić w takim stanie, w jakim Kupujący otrzymał go od Sprzedawcy wraz z otrzymanymi częściami, akcesoriami i instrukcją obsługi. Towar powinien zostać zabezpieczony w sposób zapobiegający powstaniu uszkodzeń w transporcie. Kupujący zobowiązany jest dołączyć dowód zakupu oraz oświadczenie o odstąpieniu, jeżeli wcześniej nie złożył takiego oświadczenia przesyłając je na adres pocztowy lub na adres e-mail: sklep@hydro-masz.pl.

Klient ma obowiązek zwrócić rzecz firmy Hydro-Masz Sp. z o.o. Sp. k. lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep internetowy zwraca wszelkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, za wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep internetowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot kosztów następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep internetowy został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania.
 2. Sklep Internetowy po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Klientowi fakturę korygującą i odeśle ją na adres Klienta.
 3. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to na te towary zostanie wystawiona i wysłana do Klienta faktura korygująca.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 6. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 8. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 9. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 10. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 11. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 12. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 13. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

9) INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Zmian w zamówieniach można dokonać tylko do czasu kiedy nie zostało zrealizowane (wysłane).
 2. Użytkownik może udostępniać swoje konto osobom trzecim wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. W razie zmian w danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik niezwłocznie dokona ich aktualizacji. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych "HYDRO-MASZ" SP.Z O.O SP.K wysyłając wiadomość email na adres: hydromasz@hydro-masz.pl lub dzwoniąc pod numer +48 43 820 38 95.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.hydro-masz.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu www.hydro-masz.pl użyte są w celach informacyjnych.
 4. Zarówno Klient jak i Sklep Internetowy mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług droga elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny.
 5. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta do Sklepu Internetowego.
 6. Sklep Internetowy chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym Klienta na adres mailowy podany podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowana datą rozwiązania umowy.
 7. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) Sklep Internetowy informuje, że aby móc korzystać z zakupów w sklepie Klient powinien dysponować urządzeniem wraz z systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 8. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
 9. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem sprzedaży przez stronę sklep.hydro-maz.pl, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy sporów, w których stroną jest konsument.
 10. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Sklep Internetowy zobowiązany jest poinformować zarejestrowanych użytkowników. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od zawiadomienia o zmianie. Informacje o zmianach będą również publikowane na stronie sklep.hydro-masz.pl